Vägguttagsprovare

Med vägguttagsprovaren testar du snabbt och säkert att uttag är spänningssatta och korrekt installerade. Dioder illustrerar var fas respektive noll är förlagd i uttaget, om någon ledare saknas eller om farlig spänning finns på jord.

Med jordfelsbrytartestet kontrollerar du enkelt funktionen hos installerad jordfelsbrytare. *)
  • Kontroll att jord och nolla inte är växlade.
  • Att spänning finns.
  • Fasledarens placering i uttaget.
  • Om jord eller nolla saknas.
  • Om farlig spänning finns på jord.
  • Om fas ligger på två stift.

I ojordade uttag visas om fas eller nolla saknas. *) Jordfelsbrytare måste vara installerad i anläggningen, den löser då direkt om jord och nolla är växlade i uttaget. Levereras med: Svensk bruksanvisning.