Flatkabel

Flexibel installation av billaddare med WAGOs flatkabel

WAGO kan presentera ett koncept för små och stora garage, parkeringshus och parkeringar som har behov av flexibilitet att kunna addera flera elbilsladdare vid ett senare tillfälle. Här skapas infrastrukturen på förhand och det är mycket enkelt att utöka med flera elbilsladdare.
 
Med WAGO 5G16mm2 flatkabel får du en snabb och kostnadsbesparande installation med minst 30% kostnadsbesparing. Det blir även vid eftermontering av nya laddare minst 60% lägre kostnad.
 
• Med vår 16mm2 flatkabel slipper du en stor del installationstid av kopplingsdosor, infrastruktur och klamring.
• Kostnadsbesparande installation och mycket enkel eftermontering av nya laddpunkter.
• Enkel påmatning av anslutningskabel.
• Vid senare anslutning av laddare görs snabbt och enkelt en montering av ny avtappningsmodul på flatkabeln.
• Lastbalansering och kommunikation mellan laddare kan göras på samma 5G16mm2 flatkabel (gäller vissa fabrikat av laddare)
• Kapslingsklass IP65

E1275007 Flatkabel 16mm²
E1275009 Anslutningsmodul 16mm²
E1275010 Anslutningsmodul 2 x 6mm²
E1275008 Ändavslut
E1504724 JR klammer