Skydda det som är värdefullt för dig

Pulversläckare 12 kg

När skyddet av människor och tillgångar är avgörande, kan du räkna med brandsläckare från Tyco. Med över 100 års erfarenhet inom brandskyddssektorn uppfyller brandsläckarna högsta kvalitet för att säkerställa kontinuerlig prestanda och tillförlitlighet.

Pulversläckare (A-, B- och C-bränder)
Fordon
Hemmet
Camping
Maskiner
Industri
Jordbruk
Lagerlokaler
Förråd