Hållbarhet

Vi som arbetar på Elektroskandia anser att hållbarhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor  är viktiga. Vi är certifierade mot ISO-standarderna  9001, 14001 inkl. STEMFS samt ISO 45001. 

Kvalitetspolicy, miljöpolicy, energipolicy och arbetsmiljöpolicy har vi samlat i vår hållbarhetspolicy. 


Hållbarhetspolicy för Elektroskandia Sverige AB

Fastställd av ledningsgruppen, uppdaterad 2024-05-28

För oss på Elektroskandia är hållbarhet en självklar del i vår vardag. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats. Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa våra kunders förväntningar. Tillsammans med våra ledande leverantörer arbetar vi aktivt med att erbjuda våra gemensamma kunder bästa möjliga produktsortiment. Vi ska alltid eftersträva högsta möjliga kvalitet i vårt långsiktiga erbjudande.

Hållbarhetspolicyn beskriver Elektroskandias strategiska arbete för att bidra till en hållbar omställning genom miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Den är förankrad i ledningsgruppen och integrerad i den dagliga verksamheten. Vi åtar oss att följa rådande lagkrav, bestämmelser samt ISO-standarderna 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 och STEMFS 2014:2.

Vi ska arbeta i linje med forskning, praxis och internationella ramverk inom de områden som omfattas av denna policy och tillsammans med vårt moderbolag ska vi fastställa och följa uppsatta mål för att säkerställa hållbar utveckling. Målen ska revideras kontinuerligt för att säkerställa relevans och att ständiga förbättringar uppnås. Flera av målen är satta i enlighet med Science based targets initative (SBTi).

För att bidra i rätt riktning, minska negativ påverkan samt öka positiva effekter från vår verksamhet åtar vi oss att jobba proaktivt med mål och aktiviteter kopplade till våra mest väsentliga hållbarhetsaspekter. Vi åtar oss att arbeta ansvarsfullt med hantering av våra risker och möjligheter och strävar efter att kontinuerligt förbättra vår hållbarhetsprestanda. 

Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter för att hålla oss uppdaterade om deras krav på oss som verksamhet, men också för att jobba aktivt med att upprätthålla vår legitimitet och vårt förtroende. Vi jobbar aktivt med utbildningar och kompetensutveckling för att säkerställa efterlevnad av denna policy i vår verksamhet.

Vi vill bidra till positiv samhällsutveckling samt vara en långsiktigt värdeskapande och ansvarstagande verksamhet. Tillsammans med våra intressenter ska vi bygga en ansvarsfull leveranskedja. 

Tillämpning och ansvar

Denna policy ska vara känd och förstådd av alla anställda eller externt anlitade parter som utför arbete för Elektroskandia Sverige AB:s räkning. Den gäller tills en uppdaterad eller ny policy beslutats och offentliggjorts. Efterlevnad av policyn kontrolleras genom interna och externa revisioner.

 

Anders Nordlöw
Verkställande direktör

 


 


- Elektroskandia får återigen högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Det oberoende analysföretaget EcoVadis har för andra året i rad tilldelat Elektroskandia högsta möjliga betyg, platina, för företagets hållbarhetsarbete. Med det är man bland topp 1%, av de mer än 100 000 betygsatta företagen globalt.

Sedan flera år tillbaka arbetar el-teknikgrossisten Elektroskandia systematiskt med hållbarhet i den dagliga verksamheten och företaget var först i elbranschen med att ta fram en hållbarhetsrapport.

Det oberoende analysföretaget EcoVadis har för andra året i rad tilldelat Elektroskandia högsta möjliga betyg, platina, för företagets hållbarhetsarbete. Med det är man bland topp 1%, av de mer än 100 000 betygsatta företagen globalt.

Marcus Gustavsson

- Vi har kundkrav på hållbarhet och för att se vad vi kan förbättra för framtiden, använder vi sedan några år tillbaka det oberoende analysföretaget EcoVadis. Deras bedömning av företag sker inom fyra områden: miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp. I årets bedömning fick vi högre poäng inom miljöområdet. Vi kunde bland annat visa att vi arbetar med fossilfria transporter, vilket minskar vårt CO2-avtryck. Vi har även kunnat minska vårt avfall genom att i större utsträckning reparera godspallar istället för att skicka dem till kross. Sist men inte minst har vi arbetat med energieffektivisering, bland annat vår interna energitävling där vi låtit Elektroskandias medarbetare engagera sig och komma med förslag på hur vi kan minska vår energianvändning inom företaget, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Elektroskandia.

De hållbarhetsbetyg som EcoVadis delar ut är i nivåerna brons, silver, guld samt platina. Upp till nivån platina når endast 1 procent av alla rankade företag.

- Sedan vi började samarbetet har vi gradvis kunna höja vårt betyg och förra året nådde vi upp till den högsta nivån. För varje år blir det svårare att få platina då EcoVadis skärper kraven samtidigt som allt fler företag rankas. Vi är givetvis mycket stolta och glada över att i år återigen få denna utmärkelse, som visar att vi är på rätt väg och sporrar oss i vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder som the Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000. EcoVadis globala team består av mer än 1000 personer från 52 nationaliteter, som bedömer företag och ger poäng från 0 till 100 på hur de uppfyller krav när det gäller miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och inköp. Totalpoängen som uppnås är underlag för slutrankingen, där nivåerna är brons, silver, guld eller den högsta rankingen platina.