Hållbarhet

Vi som arbetar på Elektroskandia anser att hållbarhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor  är viktiga. Vi är certifierade mot ISO-standarderna  9001, 14001 inkl. STEMFS samt ISO 45001. 

Kvalitetspolicy, miljöpolicy, energipolicy och arbetsmiljöpolicy har vi samlat i vår hållbarhetspolicy. 


Hållbarhetspolicy för Elektroskandia Sverige AB

Fastställd av ledningsgruppen, uppdaterad 2023-01-26

I allt vi gör…

För oss på Elektroskandia är hållbarhet; kvalitet, arbetsmiljö och miljö; gemensamma hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats och med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… värnar vi om våra medarbetare. Vi strävar efter att ha hög säkerhet och att medverka till deras goda hälsa.

… vill vi bli bättre...

Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa våra kunders förväntan på tillgänglighet, trygghet, stöd och effektivitet. Tillsammans med våra ledande tillverkare arbetar vi aktivt med att erbjuda våra gemensamma kunder ett miljövänligt produktsortiment. Med hjälp av vårt ledningssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar.

... och minska vår negativa påverkan på miljön!

I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. Dessa är vår egen energiförbrukning, våra transporter och de avfallsmängder vår verksamhet skapar. Vi arbetar således kontinuerligt med aktiviteter som ska leda till att vår miljöpåverkan inom dessa tre specifika områden minskar.

Anders Nordlöw
Verkställande direktör

 


 


- Elektroskandia får återigen högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Det oberoende analysföretaget EcoVadis har för andra året i rad tilldelat Elektroskandia högsta möjliga betyg, platina, för företagets hållbarhetsarbete. Med det är man bland topp 1%, av de mer än 100 000 betygsatta företagen globalt.

Sedan flera år tillbaka arbetar el-teknikgrossisten Elektroskandia systematiskt med hållbarhet i den dagliga verksamheten och företaget var först i elbranschen med att ta fram en hållbarhetsrapport.

Det oberoende analysföretaget EcoVadis har för andra året i rad tilldelat Elektroskandia högsta möjliga betyg, platina, för företagets hållbarhetsarbete. Med det är man bland topp 1%, av de mer än 100 000 betygsatta företagen globalt.

Marcus Gustavsson

- Vi har kundkrav på hållbarhet och för att se vad vi kan förbättra för framtiden, använder vi sedan några år tillbaka det oberoende analysföretaget EcoVadis. Deras bedömning av företag sker inom fyra områden: miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp. I årets bedömning fick vi högre poäng inom miljöområdet. Vi kunde bland annat visa att vi arbetar med fossilfria transporter, vilket minskar vårt CO2-avtryck. Vi har även kunnat minska vårt avfall genom att i större utsträckning reparera godspallar istället för att skicka dem till kross. Sist men inte minst har vi arbetat med energieffektivisering, bland annat vår interna energitävling där vi låtit Elektroskandias medarbetare engagera sig och komma med förslag på hur vi kan minska vår energianvändning inom företaget, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Elektroskandia.

De hållbarhetsbetyg som EcoVadis delar ut är i nivåerna brons, silver, guld samt platina. Upp till nivån platina når endast 1 procent av alla rankade företag.

- Sedan vi började samarbetet har vi gradvis kunna höja vårt betyg och förra året nådde vi upp till den högsta nivån. För varje år blir det svårare att få platina då EcoVadis skärper kraven samtidigt som allt fler företag rankas. Vi är givetvis mycket stolta och glada över att i år återigen få denna utmärkelse, som visar att vi är på rätt väg och sporrar oss i vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder som the Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000. EcoVadis globala team består av mer än 1000 personer från 52 nationaliteter, som bedömer företag och ger poäng från 0 till 100 på hur de uppfyller krav när det gäller miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och inköp. Totalpoängen som uppnås är underlag för slutrankingen, där nivåerna är brons, silver, guld eller den högsta rankingen platina.