Integritetspolicy

Integritetspolicy
Uppdaterad 2022-05-19 

Bolagsinformation
Elektroskandia Sverige AB. Elektroskandia är registrerat under organisationsnummer 556014-8412 med huvudkontor på adressen Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna. Elektroskandia är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen.

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Integritet
Elektroskandia är personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser och mobilappar som drivs av Elektroskandia Sverige AB samt i våra övriga IT-system.
Elektroskandia agerar i enlighet med ovan nämnda lagstiftning och annan sådan nationell lagstiftning rörande skydd för personuppgift som kan bli tillämplig på Elektroskandias verksamhet.
Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som avtalspart eller för att du är en viktig intressent som vill kommunicera med oss. Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar, erbjudanden och i andra frågor. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda reklamations- och garantiärenden.
Vidare har alla i enlighet med lagen rätt att informeras om Elektroskandias behandling av sina personuppgifter och rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dessa uppgifter. Elektroskandia upprätthåller din rätt att bli informerad och även bortglömd. Efter skriftlig begäran från dig korrigerar Elektroskandia alla eventuellt felaktiga personuppgifter som behandlas av Elektroskandia eller tar bort alla uppgifter som inte behöver lagras för att uppfylla andra lagar. Information om Elektroskandias behandling av dina personuppgifter tillhandahålls kostnadsfritt så som beskrivet i lagen. När du lämnar dina personuppgifter till Elektroskandia så godkänner du att Elektroskandia hanterar dina personuppgifter enligt ovanstående.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter från kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter för behandling mellan 2 månader och upp till 7 år om bokföringslagen kräver det. Där så är praktiskt möjligt avidentifieras uppgiften.

Marknadsföring och personifiering
Den information som du lämnar kan användas i marknadsföringssammanhang av Elektroskandia.

Om du har anmält dig till våra nyhetsbrev eller blivit registrerad av andra skäl så kan vi använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än www.elektroskandia.se.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Personuppgifterna lagras och hanteras främst inom EU. Om personuppgifterna ändå behandlas i land utanför EU så har vi genom avtal säkrat att behandling sker i enlighet med europeisk lagstiftning.

Dina rättigheter
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

• Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
• Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att Elektroskandia behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Elektroskandia utför av dina personuppgifter.
• Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Elektroskandia.
• Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
• Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Du samtycker  till vår behandling av personuppgifter när du använder våra tjänster.

Cookies 
När köparen besöker webbplatsen www.elektroskandia.se, eller någon annan webbplats som länkats till från denna webbplats, kan Elektroskandia komma att lagra på köparens dator viss information i formen av en ”cookie”, som ger Elektroskandia möjlighet att anpassa webbsidan efter köparens intressen och preferenser.

En cookie är en liten textfil som den webbsida som besöks sparar på besökarens dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende.

Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtiden på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas ”sessions-cookie”. Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och surfar bland dess undersidor samt används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin webbläsare.

Observera att utan session cookies kan Internetbutiken inte användas!

Läs mera om hur vi använder cookies

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på info@elektroskandia.se eller via vanligt brev som skickas till Elektroskandia Sverige AB, 191 83 Sollentuna.

Alla personer vars uppgifter behandlas har rätt att anmäla klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hänvisar till vidare information  på myndighetens hemsida.