Värt att veta om utfasning av lysrör 2023

Tidigare har vi sett glödlamporna förpassas till historien och nu är tiden kommen för lysrören som förbjuds under 2023. Förbudet för lysrör grundar sig i två EU-direktiv, Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet.

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Energimyndigheten är även tillsynsmyndighet för ekodesigndirektivet.

RoHS-direktivet handlar om att ersätta och begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Det är Kemikalieinspektionen och kommunernas miljöförvaltningar som har tillsyn över RoHS-direktivet.
Trots att kvicksilver anses som ett av de farligaste miljögifterna har det varit tillåtet att användas i vissa ljuskällor i väntan på mer energieffektiva alternativ. Sedan tidigare var det beslutat att T8-lysrören kommer fasas ut hösten 2023 men nu har EU-kommissionenbeslutat att även T5-lysrören förbjuds då.

Vad händer efter dessa datum?

Efter detta datum får man inte sätta nya lysrör på EU marknaden, lysrör som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas/säljas.

Vad gör man om man har lysrör i sin fastighet idag?

Det nya utfasningskravet innebär att befintliga belysningsanläggningar med lysrör skyndsamt bör ses över. Ett första steg är att inventera och kontrollera status på anläggningen, gör därefter investeringsbudget och en utbytesplan. I de allra flesta fall blir detta en lönsam affär över tid, genom längre livslängd, mindre energianvändning och minskat underhåll, dessutom bidrar det till en bättre miljö.

Vilka är alternativen?

Generellt finns följande alternativ:

1. Ersätt ljuskällan med ett motsvarande LED ljuskälla

Till gamla lysrör finns det ett antal LED-ersättare tillgängliga på marknaden, men innan man köper dessa bör man först kontrollera armaturens skick om det är värt att byta. Notera att i dagsläget är utbudet av dimbara LED-lysrör begränsat. Tänk även på att ljusupplevelsen och ljuskvaliteten i rummet påverkas när vi ersätter lysrör med LED. Man bör alltid provbelysa på plats för att få en uppfattning. Största skillnaden är ljusdistributionen, där lysrör är rundstrålande och LED-lysrör alltid har riktat ljus. 

Det finns i huvudsak två typer av LED-lysrör på marknaden
• Retrofit LED-lysrör
• LED-lysrör med konverteringssats som hamnar under punkt två nedan; Ombyggnad av den befintliga armaturen (Av anvisningarna ska det tydligt framgå att ombyggnaden får utföras av person med tillräckliga kunskaper eller om måste ombyggnaden endast skall utföras av behörig person). Läs mer

2. Ombyggnad av den befintliga armaturen

Notera att ombyggnad av armatur måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Ändringar i armaturer kan vara förenade med flera säkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket har därför regler och utgör också marknadskontroll. Läs mer

3. Byte av armatur 

Om belysningsarmaturerna är av äldre slag (material såsom lamphållare,plintar och kablar är ofta i dåligt skick) så rekommenderas i det alltid att byta till nya energieffektivare armaturer.

Källa: BelysningsbranschenAllmän information om lysrörsutfasningen

Värt att veta – Utfasning Lysrör 2023. Läs mer här -->
 
Om konverteringssatser - Elsäkerhetsverket. Läs mer här -->

Om utfasning av lysrören – Belysningsbranschen. Läs mer här --> 

FAQ – Frågor och svar om utfasning av ljuskällor med kvicksilver – Belysningsbranschen. Läs mer här --> 
 
Utbyte av lysrör till LED-lysrör – Elsäkerhetsverket. Läs mer här --> 
 
Värt att veta om LED-lysrör – Cardi Belysning. Läs mer här -->  
 
 

Översättningstabeller Armaturer

Cardi Belysnings översättningstabeller. Läs mer här -->
 
Exaktor Proton – Dags att byta lysrör mot LED. Läs mer här -->

Hide-a-lite – Lysrörsersättare. Läs mer här -->
 
Nokalux – Utfasning av lysrör. Läs mer här --> 
 
Westal – Guide till ersättningsarmaturer med LED. Läs mer här --> 
 
  

Länkar till ytterligare information

Philips (Signify) Länk till nedladdningsbara filer. Läs mer här --> 
 
Osram (Ledvance) Länk till nedladdningsbara filer. Läs mer här -->