Uppkopplad tryckdimmer

Från Schneider Electric

Uppkopplad universaltryckdimmer för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen på önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid via appen, eller manövreras manuellt som en traditionell tryckdimmer. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas.