Brandklassad!

Takdosa AU70FR för brandklassade tak EI30 och EI60, bärande/icke-bärande

AU70FR innehåller en brandskyddskudde i expanderande material som förhindrar att brand sprider sig i takkonstruktionen.

Den brandklassade takdosan AU70FR kan installeras i EI30- och EI60-brandklassade tak (brandklassat gipsskivetak enligt anvisningar från tillverkare av gipsskivor eller en byggnadstekniker). Den brandklassade takdosan kan installeras i både bärande och icke-bärande takstrukturer, samt kan användas både i mellangolv (tak/golv) och i innertak.