Frico carboninfra IHC

Med behagligt sken

Fricos värmestrålare värmer som solen – effektivt, snålt, rent och enkelt. Solen är vår mest fantastiska värmestrålare. Utan denna värmekälla skulle inget liv på jorden existera. Solens strålar färdas oändliga sträckor utan energiförluster. Först när strålarna träffar en yta, frigörs energin i form av värme. De varma ytorna avger i sin tur värme till luften runt omkring. Solen ger liv och värme till hela vår planet, utan att värme går till spillo på vägen hit. Det naturliga sättet att värma är fantastiskt! Fricos värmestrålare värmer som solen - effektivt, snålt, rent och enkelt.