Radiatorer

Pax svensktillverkade oljefyllda radiatorer i olika utföranden

Diskret placerad elektronisk termostat med exakt reglering. Valbar automatisk växling (4°C) mellan komfort- och spartemperatur med repeterande timer. Frostskyddstemperatur (7°C). Lågtemperat utförande. Yttemperatur max 60°C (valbar funktion). Temperaturbegränsning max 23°C i rummet (valbar funktion). Tyst, elektronisk termostat och inga rörliga delar. 5 års garanti. 100% återvinningsbar.