00-05, 48-49 - Kabel
00 - Kraftkabel
Kraftkabel 0,7-1 kV
Halogenfri
Brandresistent
PVC
Kraftkabel >1kV
01 - Styrkabel
Kraftstyrkabel oskärmad
EQQR
FQQR
Kraftstyrkabel skärmad
EQFR
EQLR
FQFR
Elektronikkabel
FQAR-G
FQAR-PG
FQAR-TG
FQAR-PIG
Instrumentkabel
JAMAK
02 - Styr-/maskinkabel
Halogenfri skärmad
Halogenfri oskärmad
PVC skärmad
PVC oskärmad
03 - Kopplingskabel
Halogenfri
RQ
PVC
EK
MK
RK
Värmebeständig halogenfri
Betatherm 145
RHH
04 - Installationskabel
Halogenfri kabel för rörinstallation
FQ
Tvinnad FQ
FQ Multi
PVC kabel för rörinstallation
FK
Tvinnad FK
FK Multi
Halogenfri oskärmad installationskabel
EXQ
FXQ
Halogenfri skärmad installationskabel
EXLQ
EQLQ
FQLQ
PVC installationskabel
EKK
EKRK
Brandresistent installationskabel
05 - Anslutningskabel
Anslutningskabel halogenfri skärmad
WANISAN FLEX DRAKA
NOAC-E HFFR
Anslutningskabel halogenfri oskärmad
RXQ
Batterianslutningskabel
RQ LED
Anslutningskabel PVC
SKX, RKK och SKK/RKX
Batterianslutningskabel
TP90
FXK 105
ÖLFLEX Motoranslutningskabel
Anslutningskabel gummi och PUR
DRAKAFLEX/FLEXTREME
Roflex PUR
PM-Flex QnE
QWPK PUR
Svetskabel
Hiss och traverskabel
PVC flatkabel
Gummiflatkabel
Halogenfri flatkabel
Hisskabel
48 - Telekabel
Telekabel
Koaxialkabel
Anslutningskabel
Styrkabel
Datakabel
Brandlarmskabel (RÖD)
Larm och kommunikationskabel
Telekabel, fördragen
49 - Data-, bus- och optokablar
Kategorikabel
Datakabel
Optokabel
06-09 - Elnätmateriel
06 - EBR-satser, elnätmateriel och åskskydd
EBR-satser
Allmäna luftledningssatser
Friledning >24 kV
Friledning <24kV
Hängkabel ALUS
Hängkabel RMF Kombi 12-24 kV
Hängkabel Axclight 12-24 kV
Hängkabel EXCEL/AXCES 12-24 kV
Kabelskåp
Jordkabel 0,4 kV
Jordkabel 12-24 kV
Linor
Linor för luftledning
Staglinor
Jordlinor
Stolpar
Kreosotimpregnerad furu
Kopparsaltimpregnerad furu
Tillbehör furustolpar
Komposit
Linjemateriel
Tillbehör för linor och stolpar
Stagmateriel
Jordnings och nedledningsmateriel
Överspänningsskydd
Ventilavledare 1 kV
Ventilavledare 6-36 kV
Ventilavledarfästen
Ljusbågsskydd/gnistgap
Övrigt
Frånskiljare och säkringsapparater
Linjefrånskiljare
Frånskiljare NAL och NALF
Säkringsapparater
Övrigt
Materiel för hängkabel
Spänndon ALUS
Hängdon ALUS
Infästningsmateriel
Övrigt
Ledningsklämmor
Klämmor ALUS
Klämmor lina
Klämmor AMS
Klämmor slits/primodur
Klämmor skena
Klämmor station
Klämkabelsko
Övrigt
Kabelsskyddssystem
Markeringsband
Markeringsnät
Kabelskydd
Kabelskyddsrör korrugerade
Kabelskyddsrör SRN
Kabelskyddsrör SRS
Kabelskyddsrör SRE
Delbara kabelskyddsrör SRN
Delbara kabelskyddsrör SRS
Kabelskyddsrör släta på coil SRS
Kabelskyddsrör släta på coil SRE
Tillbehör kabelskyddsrör
Kabelskydd för stolpe och vägg
Kabelskyddsrör Opto
Kabelbrunn
Vägtrumma
Övrigt
Skyltar med tillbehör
Kombinationsskyltar
Markeringsstolpar
Anslag
Märkskyltar
Flygskyltar
Eldistributionsskyltar
Sjötrafikskyltar
Övrigt skyltar
Stakningskäppar
Markeringsfärg
Åskskydd och potentialutjämning
Djupjordning
Fundamentsjordning
Ledaremateriel för yttre blixtskydd
Uppfångare för sidomontage
Uppfångare med betongfot
Uppfångarsystem isFang
Överspänningsskydd
Fäst och skarvdetaljer för tak- och nedledare
Potentialutjämning
Distributionstransformatorer
Distributionstransformator ECO-design
Distributionstransformator amorf kärna
Spänningsbooster
Övrigt
Kundunika artiklar/satser
07 - Kabeltillbehör
Avslut
Avslut 1kV
Avslut inomhus
Avslut utomhus
Anslutningsdon 250A
Anslutningsdon 400A
Anslutningsdon 630A
Anslutningsdon 1250A
Tillbehör avslut
Skarvar
Papper - Papper
Papper - Plast
Plast - Plast
Tillbehör skarvar
Kabelskåp
Kapslingar
Tillbehör kabelskåp
Apparater
Övriga tillbehör
Isolermaterial
Tejp
Krympslang
Grenformgods
Ändhättor
Omvikningshylsor
Isolerslang
Gel/gjutharts
Övrigt
08 - Förbindningssystem
Pressförbindningar
Förbindningar max 6mm²
Kabelskor
Pinnhylsa
Skarvhylsa
Avgreningshylsor
Skruvförbindningar
Kabelskor
Skarvhylsor
Tillbehör förbindningar
Pressverktyg
Backar
Presstänger
Sortimentslåda
09 - Elmätare
Direktmätare
Enfas
Trefas
Mätare för trafoanslutning
Enfas
Trefas
Tillbehör
Kommunikationsmodul
11-15, 17-18, 24 - Installationsmateriel
11.1 - Kabelstegar/Trådstegar/Rännor
Kabelstegar
Kabelstegar
Upphängningsdetaljer till kabelstege
Tillbehör kabelstege
Trådstegar
Trådstegar
Tillbehör trådstegar
Rännor
Tät kabelränna
Tillbehör kabelränna
Armaturskena
Perforerad kabelränna
11.2 - Kabelkanaler/Uttagsstavar
Matarkanal
Matarkanal
Innerhörn
Skarvstycke
Ytterhörn
Ändstycke
L-stycke
T-stycke
Väggram
Kabelhylla
Tillbehör
Uttagsboxar/stavar
Golvboxar
Tillbehör Golvboxar
Möbelboxar/Popup
Tillbehör Möbelboxar/Popup
Uttagsstavar
Tillbehör uttagsstavar
Uttagsposter
Fönsterbänkskanal
Kanal
Front
Innerhörn
Skarvstycke
Ytterhörn
Ändstycke
T-stycke
L-stycke
Väggram
Ljudtätning
Korsstycke
Frontram
Anslutningskablar
Konsol
Vägguttag
Strömställare
Multimediauttag
Dosa
Mellanvägg/kabelhyllor
Ventilationsgaller
Jordning
Tillbehör
Sockellistkanal
Underdel för sockellistkanal
Frontlock
Ändstycke
Skarvstycke
Kabelhållare
Ytterhörn
Innerhörn
L-vinkel
Kabelvagnar med tillbehör
Montageprofiler
12 - Snabbkopplingssystem
Kontakter
3-pol
5-pol
Chassikontakter
Fördelningsblock
Kablage
3-pol
5-pol
Flatkabelsystem
Tillbehör för snabbkopplingssystem
13 - Ljusstyrning, Ur och Spisvakter
Dimmer
Infälld
Utanpåliggande
DIN-montage
Puck
Rörelsedetektorer
Infälld
Utanpåliggande
Tillbehör
Närvarodetektorer
Infälld
Utanpåliggande
Tillbehör
Ljusrelä
Utanpåliggande
DIN-montage
Kopplingsur
Analog
Digital
Tillbehör
Trappautomater
Varvtalsregulator
Spisvakter
Fast
Perilex
Skyddskontakt (SCHUKO)
Flatstiftsanslutning
Övriga
Tillbehör
14 - Rör/Dosor/Förskruvningar/Brandskydd
Installationsrör med tillbehör
Plast
Tillbehör plast
Metall
Tillbehör metall
Flexibla installationsrör
Plast
Fördragna rör
Halogenfritt
Övriga
Infällda dossystem
Dosor
Doslock
Dosstuts
Tillbehör
Dosskruv
Lägenhetspaket dosor
Utanpåliggande kopplingsdosor
Dosor
Tillbehör
Branddosor
Förskruvningar och tätningar
Förskruvningar
Kontramuttrar
Blindplugg
Reducering
Tätningshylsa
Gummipackning, O-ring
Lökpackning
Förskruvningsskarvar
Brandtätningar
Kopplingsmateriel
Kopplingslist
Kopplingsklämmor
Tillbehör kopplingsklämmor
Sortimentlåda kopplingsklämmor
Skyddsslang
Plast
Tillbehör Plast
Metall
Tillbehör Metall
15 - Förläggningsmateriel
Infästning
Expander
Skivfäste
Plugg
Skruv
Mutter
Brickor
Spik
Gängad stång
Popnit
Buntband
UV-beständig
Inomhus
Plast
Rostfritt
Kardborrband
Tillbehör för buntband
Balkklammer
Balkklammer
Undertaksfäste
Montageplatta
Klammer med tillbehör
Spikklammer
Skruvklammer
Rörklammer
Tillbehör klammer
Ankarskena, kabelklammer
Ankarskena
Kabelklammer
Installationsband
Spännband
Vajerupphängning
Vire
Vajerupphängning
17 - Fastighetsautomation
KNX
Strömförsörjning
Brytaktorer
Dimmeraktorer
Närvarodetektering
Väggsändare
Tryckknappar
Ingångar
Jalusiaktorer
Värmeaktorer
Bussanslutningsklämma
Bussförgreningsklämma
Touchsensor för bussystem
Linjekopplare
Gränssnitt
Logikmodul
Displayer
Tidbrytare
Ljussensorer
Manöverpanel
Väderstation
Programmeringsverktyg
Energimätning
Sensorer
Ställdon
Villapaket
KNX-radio
Infällda sensorer
Trådlösa tryckknappar
Tryckknappar IP55
Infällda aktorer
Aktorer
Rörelsedetektering
Rörelsevakt IP55
Radiointerface
Brytarinsatser
Dimmerinsatser
Vippor
Uttagsadapter
Jalusi-/markisstyrning
Programmeringsverktyg
Startpaket
Strömförsörjning
Radiatorställdon
Bus-system
Free@home
Elko Living system
Helvar Digidim
Radiobus
Aktorer
Tryckknappar
Strömförsörjning
Gränssnitt
Sändare
Rörelsevakt
Dimmer
Fjärrkontroll
Antennmodul
DALI
Sensorer
Driftdon
Styrdon
Styrenhet
Gränssnitt
Täckramar
18 - Strömställarsystem
Strömställare
Vägguttag
Tryckknappar
Ramar
Centrumplattor/täckplattor
Vägguttag med jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare
Elektronisk timer
Mekanisk timer
Ljussignal
Tillbehör
Kapsling för utanpåliggande montage
Lamputtag
Lampstickpropp
Lägenhetspaket Exxact
24 - Anslutningsdon, skarvsladdar, elstolpar
Strömställare sladd
Stickpropp
Skarvuttag
Grenuttag
Lister
Grenproppar
Timer
Jordfelsbrytare
Skarvsladdar/sladdställ
Skarvsladd
Sladdställ med fri ände
Kabelvindor
Perilex
Stickpropp
Uttag
CEE
Don
Vägguttag
Väggintag
Fasväxlare
Panelmontage
Övriga kontaktkombinationer
Blockerade vägguttag
Tillbehör
Bilvärmarcentraler
Kapsling
Insats
Tillbehör
Kompletta
Plintprofil
Uttagscentral trädgård
Marinstolpar / Insatser
E-Mobility
Uttagslådor / Kombicentraler
Byggplatscentraler
Tillbehör byggplatscentraler
Rörstolpe / Fundament
16, 42 - Verktyg, Personlig Skyddsutrustning
16 - Handverktyg
Tänger
Sidavbitare
Polygrip
Spetstång
Elektroniktång
Kombinationstång
Skalverktyg
Sekatör
Mollytång
Klipptång
Skruvmejslar
Kryssmejsel
Spårmejsel
Insexskruvmejsel
Torxmejsel
Skruvmejselset
Hylsskruvmejsel
Momentskruvmejsel
Bitsskruvmejsel
Saxar
Kabelsax
Bänksax
Plåtsax
Kanalsax
Bultsax
Slangsax
Böjfjäder
Dragfjäder
Knivar, sågar och filar
Knivar
Sågar
Filar
Märkmaskin och tape
Märkmaskin
Tape
Profiler och tillbehör för märkmaskiner
Kabelpistol, klammerverktyg
Kabelhäftpistol
Klammer
Lettidon
Fastidon
Hammare, bräckjärn och stämjärn
Hammare
Bräckjärn
Stämjärn
Kem-tekniska artiklar, smörjmedel, lim, latexfog, silikon
Smörjmedel
Fogmassa
Fogskum
Silikon
Rengörning
Lim
Fogspruta
Sprayfärg
Skiftnycklar, hylsverktyg, ring-/lednycklar
Skiftnycklar
Ringnycklar
Spärrnycklar
Hylsnyckelsatser
Insexnycklar
Hylsor
Momentnyckel
16 - Elverktyg med tillbehör
Skruvdragare, borrmaskin
Drivs med batteri
Nätansluten
Borrhammare
Drivs med batteri
Nätansluten
Tillbehör
Mejselhammare
Mutterdragare batteridrift
Cirkelsåg
Drivs med batteridrift
Nätansluten
Tillbehör
Sticksåg
Fogpistol med batteridrift
Vinkelslip
Drivs med batteri
Nätansluten
Tillbehör
Tigersåg
Batterier för elverktyg
Batteriladdare
Kombinarionspaket
Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler
Limpistoler
Limstavar
Varmluftspistol
Lödkolv
Lödtråd
Gaspatron
Gasolverktyg
Fogspruta
16 - Borr, bits, skärande verktyg
Betongborr
Träborr
Metallborr
Hålsåg
Tillbehör hålsåg
Centrumborr
Stegborr
Kakelborr
Borrförlängare
Tillbehör borr
Bits
Bits för krysskruvar
Bits för spårskruvar
Bits för insexskruvar
Bits för torxskruvar
Bitshållare
Bitssats
Gängtappar
Gängtappshållare
Hålplunch
Skruvhållare
16 - Förvaring, verktygsväska, handering, lås
Verktygsväska
Sortimentslåda
Verktygsvagn
Magasinkärra
Hänglås
Spännband
Inspektionlucka
Kabelhantering
Avrullningsställ
FK-låda
Kabelrolator
Trumlyft
Sopsäckar
Städredskap
Skåpnycklar och lås
Spadar
16 - Mätverktyg, pennor
Pennor
Krita
Snörslå
Måttstock
Måttband
Vikelhake
Riktsnöre
Skjutmått
Hålsökare
Mäthjul
Vattenpass
Krysslaser
Stativ
16 - Stegar, ställningar, bockar
Stegar
Bockar
Ställningar
Stol
Tillbehör
16 - Pressverktyg
Presstång
Presspistol elektrisk
16 - Avstängningsmateriel
Varningsskyltar
Koner och bockar
Avspärrning, varningsband
16 - Verktygsbälten
Verktygsbälte
Bälte
Verktygsficka
Hammarhållare
16 - Linje- och kabelredskap
Stolphantering
Borrknatte
Transportlåda för borrknatte
Borr för Borrknatte
Montagebock
Stagsträckhållare
Stagband för tillfällig stagning
Sadel
Ändlös rundsling
Tryckfördelningsverktyg för Grab John
Lyftutrustning för belysningsstolpar
Inspänning och lyftredskap
Toppdävert
Drag- och lyftapparat
Linor med säkerhetskrok
Linspel
Säkerhetsvev
Block för stållina
Kastblock för stållina, enskivig
Spaklyftblock
Reservspakar
Lyftok med kättingstroppar
Spännbackar
Linhantering
Linvagn
Dragstrumpa
Skarvstrumpa
Förlina
Trumlyft
Lekare
Jordningsdon
Jordningsdon för järnväg
Jordningsdon för ställverk
Jordningsdon för friledning
Kvistningsstänger med tillbehör
Kviststänger
Reservblad
Sågfäste
Kvistsax
Materiel för AMS (Arbete Med Spänning)
Isolerade handskar
Skruvmejslar
Skiftnyckel
Tänger
Spärringsnyckel
T-handtag
Bågfil
Verktygssatser
Gummimattor
Skyddsdukar
Gummistövlar
Lampbytarstänger
Teleskåpstång
Lampbytardon
Stolpskor
Stolpskor
Tillbehör till stolpskor
Utsättning och makerings produkter
Markeringsstickor
Markeringsfärg
Stakkäppar
16 - Dataprogram och handböcker
16 - Personligt skydd
Kläder
Skjortor
Tröjor
Väst
Byxor
Jacka
Mössa
Underställ
Tillbehör
Engångsoveraller
Skyddsskor och skyddskängor
Lågsko
Känga
Strumpor
Tillbehör
Skyddshandskar
Montagehandskar
Engångshandske
Innerhandske
Hudvårdsprodukter
Hörselskydd
Öronproppar
Hörselkåpor
Tillbehör
Andningsskydd
Hjälm
Första-hjälpenprodukter
Tillbehör
Ögonskydd
Fallskydd
Stödbälte, sele
Stödlina
Räddningspaket
Verktygsbälte
Verktygsväska
Fallskyddsblock
Förnödenheter
Papper
Dryck
Tvätt- och diskmedel
42 - Portabla mätinstrument
Spänningsprovare
Genomgångsprovare/summer
Besiktningsinstrument
Spänningsdetektorer
Multimetrar
Pennmultimetrar
Strömtänger
Fasföljdsprovare
Isolationsprovare
Luxmätare
Miljöinstrument
Fuktmätare
Temperaturinstrument
Ljud-/bullermätare
Kabelset
Testinstrument data och telenät
Kabelsökare
Bygg- och anläggningsinstrument
Regelsökare
Laseravståndsmätare, krysslaser
Motortestare
Processinstrument
Vägguttagsprovare
Värmekamera
Nätanalysinstrument
20-23, 25-26, 28 - Ledningsskydd (säkring) och fördelning
20 - Säkringsmateriel
Gängsäkringar
DI
DII
DIII
DIV
DV
NDZ
Cylindersäkring
Övrigt
PK-nyckel
Propphuv
Säkringssocklar
Beröringsskydd
Passdel
Knivsäkringar
NH000
NH00
NH0
NH1
NH2
NH3
NH4
NH4a
NHC00
Övrigt
Tillbehör
Patronmanöverdon
Finsäkringar
Tyristorsäkringar
Högeffektsäkringar
Säkringsskåp/Anslagsramar
21 - Dvärgbrytarsystem
Dvärgbrytare
Jordfelsbrytare
Personskyddsautomater
Normapparater
Huvudbrytare
Strömställare
Signallampor
Reläer
Kontaktorer
Uttag
Ringklocka
Hjälpkontakt
Transformator
Fasskenor
Förmonterad normcentral
Normkapslingar
Utanpåliggande
Infälld
Tillbehör Normkapslingar
Dörr
Bakstycke
Täcklock
Plintar
Överkopplingsbygel
22 - Centralsystem IP20-31
Mätartavlor och Mätarskåp
Mätartavlor
Mätarblock
Mätarskåp
Mediacentraler
Kombicentral
Kombicetral utan bottenlåda
Bottenlådor
Ramar
Utanpåliggande Mediacentaler
Mediacentral infälld
Tillbehör
Centralsystem
Tillbehör
Reservdelar
23 - Centralsystem IP43 - IP65
Byggsystem, Spektra Classic
Kapslingsdetaljer Spektra Classic
Tätningsdetaljer Spektra Classic IP54
Övriga kapslingstillbehör Spektra Classic
Frontplåtar med tillbehör Spektra Classic
Apparatgrupper
Fastsättningsdetaljer för apparater Spektra Classic
Samlingsskensystem Spektra Classic
Förbrukningsmateriel Spektra Classic
Gängsäkringar/lastbrytare (max 125 A) Spektra Classic
Apparater 125 - 800 A Spektra Classic
Tillbehör till apparater
Byggsystem Spektra Basic
Kapslingsdetaljer
Frontplåtar
Fastsättningsdetaljer för apparater
Apparatgrupper
Samlingsskensystem
Förbrukningsmateriel
Gängsäkringar/lastbrytare (max 125 A) Spektra Basic
Tillbehör apparatgrupper
Förmonterade serviscentraler, Kabeldon
Markmätarskåp
Förmonterade serviscentraler
Reservkraftcentraler
Material för utgående grupper, säkringslastfrånskiljare
Material för utgående grupper, anslutningsdon
Tillbehör, bottenplåt
Tillbehör, väggfäste
Tillbehör, fundament
Universalklämma
Monteringsverktyg, sexkantnyckel
Utbyggnadsmateriel, Skandiacenter
Flänspackningar
Tillbehör till apparatinsatser
Övergångstillbehör
Säkringselement
Plastkapslade centaler UNI IP65
Kapslade apparater
Kapslingssystem
Knivsäkringssocklar, typ OFAX
Knivsäkringssocklar
Tillbehör till knivsäkringssocklar typ OFAX
Säkringsbrytare, typ XLP
Tillbehör centraler
Med överfall
Utan överfall
Plåtkapslade centraler, GB IP65
Kapslingar
Plastficka, självhäftande
Plåtkapslade centraler, Garo IP43
Central i plåtkapsling
Knivsäkring i plåtkapsling
Lastbrytare i plåtkapsling
Omkopplare typ GOK
Säkringslastbrytare i plåtkapsling
Servisapparat 3-pol
Mätarskåp, trafolådor
Tomma kapslingar
Fördelningslådor
Anslutningslåda
Kopplingsinsatser
Lättmetallkapslade centraler, Garo IP65
Gängsäkringscentral i kapsling av lättmetall
För normapparater kapsling av lättmetall
D-säkringslåda med kapsling av lättmetall
Lastbrytare med kapsling av lättmetall
Säkringsbrytare med kapsling av lättmetall
Kopplingslådor av lättmetall
Fördelningslådor av lättmetall
Rostfria lantbrukscentraler, Eldon
För dvärgbrytare
Med gängsäkringar
25 - Apparatskåp, apparatlådor
Golvskåp
Golvskåp
Tillbehör Golvskåp
Väggskåp
Väggskåp
Tillbehör Väggskåp
Kopplingslådor
Kopplingslådor
Tillbehör Kopplingslådor
Apparatlådor
Apparatlådor
Tillbehör Apparatlådor
Apparatskåpsklimatisering
Filterfläktar
Kylaggregat
Värmeelement, -fläkt
Termostater/Hygrostater
Skåpbelysning
26 - Tillbehör centraler
Flänsar
Kabelmuffar
Tillbehör till flänsar
Anslutningsklämmor
Avgreningsplintar
Avgreningslåda
Isolatorer, Distanser
Flexibla strömskenor
Monteringsstativ
28 - Ställverksdetaljer och kanalskenor
Kanalskenor
Kanalskenor
Vinkel
Inmatningsenhet
Uttagsdon, -lådor
Fästen
Tillbehör
Tillbehör Ställverk
Ljusbågsvakt
Tillbehör ljusbågsvakt
50-63, 48-49 - Tele, Data och Säkerhet
Tele
Tele och signalkabel
Telekabel
Brandlarmskabel (RÖD)
Brandresistent kabel
Larm och kommunikationskabel
Anslutningskabel
Styrkabel
Datakabel
Koaxialkabel
Telekabel, fördragen
Accesskabel
Kopplingstråd
Kopplingsmateriel Tele
Plintar
Kopplingsboxar och tillbehör
Kopplingsmateriel Larm
Plintar och larmboxar
Reläboxar
Övriga tillbehör
Mät/Test tillbehör för plintar
Testplugg för kopplingsplintar
Konfektionerad patchkabel
Skåp, Rack, Stativ
Väggskåp
Rack
Golvskåp
Utomhusskåp
Övriga skåp
Tillbehör till Skåp, Rack, Stativ
Tele, data och mediauttag
Rikstelefonuttag
Strömförsörjning
Batteriladdare
Nätadaptrar
Nätaggregat
Växelriktare
Transformatorer
Strömförsörjning med batteribackup
Strömförsörjning för Industri
Blybatterier
Småbatterier
Batterisäkringscentraler
UPS
Tillbehör för UPS
Överspänningsskydd
Överspänningsskydd för uttag
USB ladduttag
Solenergisystem
Telekom
Skarvning kopparkabel
Kopplingsboxar och lådor
Data
Datakablar
Kategorikabel
Datakabel
Optokabel
Datanät kopparprodukter
Modularjack
Modularadaptrar
Datauttag
Centrumplattor Data/Tele
Data/Teleuttag
Färgkodningar datauttag
Dammluckor
Uttagskit Datauttag
Boxar för data
DIN-hållare för data
Modularanslutning Industri
Patchkablage koppar
Patchkablare koppar för industri
Patchpaneler
Tillbehör Patchpaneler
Monteringsdetaljer 19
Trådledare
Strömlister
Modularpluggar
Böjskydd
Lexcom home
Kommunikationsskåp
Mediaskåp
Tillbehör till Mediaskåp
Optoprodukter
Blåsfiberprodukter
ODF paneler
Skarvkassetter
Kardborreband
Paneletiketter
Fiberskarvhållare
Fiberskarvhylsor
Mellanstycken
Blindpluggar
Fiberkontakter
Pigtail och fan-outer
Patchkabel fiber
Fiber(skarv)boxar
Kabelgenomföringar
Fiberuttag
Centrumplattor opto
Dämpare och splitter
Fibersvetsar
Verktyg och tillbehör
Visuell felfinnare opto
Verktyg för optokontakter
Rengöring
Markeringstejp opto
Övriga optotillbehör
Aktiva produkter
Routrar
Switchar
EDFA-förstärkare
SFP
Accesspunkter
Antenn WiFi
Mediakonverterare
Modem
Nätverkskort Wifi
Nätverkslagring NAS
Gränssnittsomvandlare
Sensorer för bussystem
HD-BaseT produkter
Övriga tillbehör Data
D-Sub kontakter
D-Sub kåpor
Övriga datakontakter
Kontaktinsatser industriuttag
Koaxialkontakter
Koaxialadaptrar
Tillbehör för fast telefoni
Verktyg
USB Ladduttag
Säkerhetssystem
Kodlås
Kompakta kodlås
Kodlås med inbyggd IR-mottagare
Tillbehör kodlås
Elektroniska hemmalås
Säkerhetshandtag med kod
Passersystem
Programvara, systemfunktioner och licenser
Centralenheter
Tillbehör centralenheter
Dörrkontrollenheter
Tillbehör dörrkontrollenheter
Läsare
Tillbehör läsare
Bokningssystem
Porttelefon
Larmenheter
Batteribackup
Passerkort och taggar
Tillbehör passersystem
Nyckelskåp
Inbrottslarmsystem
Programvara
Centralapparater
Tillbehör centralapparater
Utökningsenheter
Tillbehör utökningsenheter
Manöverpaneler
Trådlösa larmsystem
Tillbehör trådlösa larmsystem
IR-detektorer
Kombinationsdetektorer
Linjedetektorer
Magnetkontakter
Glaskrossdetektorer
Vibrationsdetektorer
Seismiska detektorer
Överfallskontakter
Kopplingsmateriel
Larmdon och blixtljus
Tillbehör inbrottslarm
Brandlarmsystem
Konventionella brandlarmcentraler
Tillbehör konventionella brandlarmcentraler
Adresserbara brandlarmcentraler
Tillbehör adresserbara brandlarmcentraler
Multikriteriadetektorer
Rökdetektorer
Värmedetektorer
Flamdetektorer
Linjerökdetektorer
Detektorsocklar
Värmedetektorkabel
Larmknappar
Brandvarningssystem
Branddörrstängning
Dörrhållarmagneter
Aspirerande rökdetektorsystem
Tillbehör aspirerande rökdetektorsystem
Linjära värmedetektorsystem
Larmdon och blixtljus
Detektortillbehör
Detektorprovutrustning
Relämoduler/larmdonskort/kopplingsmateriel
Rökluckestyrning
OR-skåp och brandkårslås
Anvisningsskyltar och kontrolljournaler
Tillbehör brandlarm
Larmöverföringsutrustning
Larmsändare GSM/GPRS
IP larmsändare larmklass 1
IP larmsändare larmklass 2
IP larmsändare larmklass 3-4
Tillbehör IP larmsändare
Hisslarmsändare
Tillbehör hisslarmsändare
Kameraövervakningssystem
Kamerapaket
Fasta Dome kameror
Fasta Box kameror
Fasta Bullet kameror