Smart uttagsstav

Spara värdefull installationstid med OptiLine förinstallerade uttagsstavar

Framtidens datanät

Med OptiLine förinstallerade uttagsstavar blir el, telefoni och data 100% tillgängligt och flexibelt för slutanvändaren. Som installatör är den största fördelen att du sparar värdefull installationstid.

Väggfasta uttag har en tendens att begränsa en lokals användingsmöjligheter. Att istället kunna flytta kraften efter behov är den enkla idén bakom OptiLine uttagsstavar. Med stavar blir infrastrukturen färdig tidigt i byggfasen, eftersom kraften leds ut via taket med till exempel kabelstegar för kraftdistribution och nätrännor för data/tele och vidare ner till stavarna som kopplas in i slutet av byggfasen.

Tidsbesparing
Uttagsstavarna är förinstallerade med el, data och tele, och kraften leds ner i stavarna via taket, vilket gör att du snabbt färdigställer elinstallationen på plats. Med OptiLine inspända, fristående eller väggmonterade stavar förser du en lokal med önskat antal uttag på nolltid. Lösningen blir stadig och flexibel. 

Valfrihet
Stavarna finns fristående, inspända och för väggmontage. Som standard i naturanodiserad aluminium eller vita. Om du vill sätta en mer personlig prägel kan du välja en färg ur vår färgpalett eller valfri NCS. Stavarna är förinstallerade med uttag och anslutningar.
 

Fler stavar från Schneider Electric:                                                E-nummer:

OL-T10 stav, inspänd montering, ensidig, vit                                           11 598 13
OL-M10 stav, fristående, ensidig, vit                                                        11 598 11

 

Tips! Komplettera installationen med en trådstege. Trådstegen tillsammans med OptiLine uttagsstaven ger en framtidssäkrad installation.

Trådstege från Schneider Electric:                                                  E-nummer:

Trådstege 120/60 L=2,5m  Elförzinkad Defem                                       1149101

Köp dina produkter direkt via Elektroskandias Webb shop, enkelt och snabbt!

För mer information om OptiLine, ta kontakt med din säljare eller se filmen nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=EZ_go-CHqkY